قابل توجه کاربران گرامی

بدلیل اینکه قصداخذ مجوزرسمی وپروانه کسب ازادارات زیربط را داریم فعلا از هرگونه داد وستد وهرنوع واریز پول به حسابهای تحت نام این سایت خودداری کنید.

از صبر و شکیبایی شما متشکریم